הצטרפות למועדון 'משפחה בהגשמה'

מחיר עבור המנוי הוא 120 ₪ לחודש בלבד

במקום לשלם עשרות אלפי שקלים

הכל במנוי חודשי אחד

שניתן לבטל מתי שרוצים

הורים מגשימים

בואו ללמוד איך

בטחון עצמי

לילדים שלך

חופש כלכלי

כלים ושיטות למשפחה

גישה חופשית

לכל הקורסים

קורסים חדשים

נוספים כל הזמן

מחיר מיוחד

שריינו אותו לתמיד

בלי התחייבות

יוצאים מתי שרוצים

קורסים מעשיים

בלי חפירות ותיאוריות

רמת מנוי שנה

בחרת את משפחה בהגשמה רמת המנוי.

לתשומת ליבך! – שם המשתמש שתבחר/י חייב להיות באנגלית!!!

על שם המשתמש להיות ללא רווחים וללא סימנים מיוחדים
כמו כן – בטופס זה תתבקש לבחור סיסמה עבור החשבון שלך באתר – אנא בחר סיסמה כזו שתזכור ורשום לך אותה במקום בטוח מכיוון שמטעמי אבטחה לא נשלח אותה למייל שלך.
(תמיד ניתן לאפס ולשחזר את הסיסמה במקרה ששכחת אותה)

המחיר עבור המנוי הוא ₪20.00 כל ‎חודש.


פרטי משתמש כבר יש לך משתמש? התחבר כאן

השאר את זה ריק

More Information


כתובת חיוב


תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למתחם האתרים’משפחה בהגשמה’ שבבעלות ובניהול בת-חן שפירא, מס’ עוסק 022099188, בכתובת דואר ישראל : ת.ד 1346, מיקוד 3780800 ובדוא”ל: info@familiplace.co.il. מתחם האתרים ‘משפחה בהגשמה’ משמש כפלטפורמה אינטרנטית ללימוד ומפגש, עבור הורים במטרה לאפשר להם לגבש את סגנון החיים בבית ובמשפחה מלוכדת שמסייעת לבני המשפחה להגשים את עצמם באמצעות הרצאות ו/או קורסים דיגיטלים של אנשי מקצוע מומחים בתחומם. שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור להסכמתך להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר. הצטרפות כמנוי למתחם האתרים מתבצעת דרך מנוי חודשי, באמצעות הוראת קבע מתמשכת שבנוסף, מזכה כל מנוי באפשרות לקחת חלק בתכנית “שיווק שותפים” (אפילייט מרקטינג), כך שכל מנוי שהצטרף דרכו מנוי חדש, יתוגמל, בהתאם להוראות התקנון ויהיה זכאי להשתתף בפורומים ברשתות החברתיות (כל עוד עמד בתנאי השימוש). תקנון האתרים במתחם האתרים בשם ‘משפחה בהגשמה‘  האמור לעיל מתייחס באופן שווה לגברים ונשים. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 1. השימוש במתחם האתרים ובתכנים המוצגים בו כפוף להוראות ותנאי השימוש המפורטים להלן.
המשתמש במתחם האתרים מצהיר כי הובהר לו והוא מסכים כי:
 1. כל פעילות שכללה הקשת סיסמא מחייבת את המשתמש בהוראות תנאי השימוש.
 2. המידע במתחם האתרים אינו מחליף בשום אופן ייעוץ ואין לפעול על פיו, אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים, ולראות בו ייעוץ, הדרכה או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המותאם לצרכיו ונתוניו האישיים של המשתמש.
 3. השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים בתכנים שמפורסמים בו, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. התכנים אינם מבטיחים את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים, את שלמותם, עדכניותם ומידת התאמתם לצרכי ולנתוני המשתמש.
 5. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבל במתחם האתרים ואינו רשאי להסתמך עליו.
 6. מפעילי מתחם האתרים, החברות, בעלי המניות, נציגיהם, עובדיהם ונושאי המשרה בהן, לא ישאו ולא יהיו אחראים באחריות מכל סוג שהיא לכל הפסד, אובדן או נזק, אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע במתחם האתרים מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או שגוי.
 7. מינהלת מתחם האתרים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את התנאים האמורים לעיל, לרבות תנאי תוכנית שיווק השותפים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
רישיון שימוש מוגבל חלק מהשירותים הניתנים במתחם האתרים טעונים הרשמה.
 1. שימוש, כניסה, התחברות למתחם האתרים והזמנת שירותים ממנו, בין אם תמורת תשלום, ובין אם לא, מהווים אישור לכך שהמשתמש עיין והסכים להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באתרים השונים במתחם האתרים ולשירותים שהוזמנו באמצעותו.
 2. במסגרת ההרשמה המשתמש נדרש למסור פרטים אישיים ודרכי ההתקשרות: שם פרטי, שם משפחה,  כתובת פיזית, מס’ טלפון וכתובת מייל עדכנית. הנתונים שמסר בעת ההרשמה נשמרים במאגר המידע של המערכת.
 3. המשתמש אינו חייב, על-פי חוק, למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא יוכל להשתמש בשירותים הניתנים.
 4. בהרשמתו המשתמש מתחייב למסור מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 5. בעצם הרשמתו המשתמש מצהיר ומתחייב שהינו כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וכן כי גילו הינו 18, לכל הפחות.
 6. אי הסכמתו לאמור לעיל, משמעה שאינו מורשה להשתמש בשירותים המוצעים במתחם האתרים ושהשימוש במתחם האתרים מעיד כי הנך מסכים ומקבל את התקנון שלהם.
ייתכן כי בעת ביצוע ההרשמה יקבל המשתמש, באופן אוטומטי או יתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותו לשימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. יש להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה. אופן התשלום ואישור הרכישה
 1. המנוי מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
 2. רישומי המערכת ו/או מי מטעמה יהוו ראיה, לכאורה, לביצוע רכישת מנוי חודשי על ידי המשתמש.
 3. לאחר ביצוע הרכישה, תשלח חשבונית, באופן אוטומטי, לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההרשמה והתשלום. במידה ולא התקבלה חשבונית בתוך 48 שעות, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל info@familyplace.co.il
 4. בעת ביצוע הרשמה למועדון המנויים המשתמש מתחייב:
 • למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
 • לעשות שימוש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום ולספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר כפי שיתבקש.
מינהלת מתחם האתרים רשאית לעדכן את מחיר דמי המנוי החודשי תוך מתן התראה של חודש לפני מועד השינוי, באמצעות הדואר ו/או דוא”ל ו/או מסרון לכתובת ולטלפון שנמסרו על ידי המשתמש במעמד ההרשמה, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי –  על ה”צרכן”, יחולו הוראות סעיף 14ג’ לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן: “בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה – (2)   בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.”
 • המנויים במתחם האתרים יקבלו גישה לתכנים הסגורים מיד עם סיום ההרשמה. בכך, יחוייבו עבור חודש מלא ולא ניתן יהיה לבטל את העסקה או להזכות עליה.
 • באפשרות המנוי לבטל את חברותו בתכנית בכל עת ע”י לחיצה על כפתור “בטל” בעמוד החשבון האישי שלו באתר.
 • מנוי שביטל את חברותו באתר, לא יהיה זכאי לתגמולים בעבור מנויים שהגיעו דרכו במסגרת תוכנית השותפים.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
מדיניות פרטיות בעצם השימוש במתחם האתרים, בין אם על ידי הרשמה לאזורי תוכן סגורים ובין אם על ידי שימוש בתכנים הפתוחים, המשתמש מאשר למינהלת האתרים להחזיק את פרטי ההתקשרות שמסר, במאגר הנתונים של הפלטפורמה, ומצהיר כי הוא מסכים שמעת לעת תשלח אליו הצעה שיווקית ממנהלת האתרים,  לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור מועדון המנויים ו/או אחרים כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982, בנושאי המועדון ובכל נושא אחר, בין אם היא רלוונטית לתחומים המוצעים בה, ובין שלא. במידה ואינו מעוניין במשלוח דברי פרסום באפשרותו להסיר את עצמו בכל עת מרשימות הדיוור אליהם הצטרף. מתחם האתרים מפעיל תוכנות צוברות מידע על פעילות המשתמשים באתרים לצורך ניתוח והתאמה לצרכי המשתמשים ולצרכים הספציפיים של כל משתמש. מובהר בזאת, כי מינהלת מתחם האתרים רשאית להשתמש, לשם כך, בכל מידע שסופק על ידי המשתמש או נאסף בעת שימושו בפלטפורמה לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ולהשתמש בפרטים ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו/או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני. מינהלת מתחם האתרים רשאית לעשות שימוש במידע שצברה, לצרכיה לרבות להעביר אותו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שיפעל על-פי דין. מינהלת מתחם האתרים תעביר כל מידע הנמסר לה לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ותידרש או ככל ותוטל עליה חובה על-פי דין. הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר מנהלת מתחם האתרים מתנגדת באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעים שברשותה. מוסכם בזאת בין המשתמש לבין מינהלת האתרים כי:
 • בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעות האתרים יודיע המשתמש מיידית על כך למנהלת האתרים דרך דף צור קשר.
 • מינהלת האתרים לא תשא באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי, באמצעות האתרים.
המשתמש מתחייב שלא יהיו לו טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתרים ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד כזה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעות האתרים במיתחם. עם זאת מתחייבת מנהלת מתחם האתרים, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותה למניעת מקרים שכאלה. פורומים במתחם האתרים (ככל שיהיו) וקבוצות ברשתות החברתיות מתחם האתרים עשוי לכלול פורומים אשר יינתנו בהם מעת לעת תשובות של יועצים וכן תינתן למשתמשים האפשרות לפרסם תכנים. מנהלת מתחם האתרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות הפורמט, שינוי הכותבים והיועצים, הגבלת מסרים וכל פעולה כזו או אחרת. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד. כל תוכן שיועלה לפורומים השונים ולאתרים במתחם האתרים יהיה חשוף לצפיות של משתמשים אחרים, ומינהלת מתחם האתרים לא תישא באחריות על ציבור המשתמשים ו/או על כל תוצאה או נזק שייגרם מהצפייה בהם, לרבות תגובות פוגעניות, תביעות משפטיות ועוד, אולם ככל שייתכן ויעלו תכנים פוגעניים, ניתן לפנות אלינו בדוא”ל המצוין למעלה. זכויות יוצרים זכויות הקניין על כל התכנים המתפרסמים באתר הינן בבעלות מינהלת מתחם האתרים, לרבות, החשבונות, שמות, כותרות, נושא, אובייקטים, תווים, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, קוד מחשב, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים ועוד. חל איסור מוחלט לפרסם אותם, בשלמותם או חלקם, בין שהם מודפסים כטקסט, כשרטוט או כדו”ח ובין שהם בפורמט דיגיטלי (קבצי קול, תמונות וסרטונים), באמצעי כלשהו, ללא מתן אישור בכתב, החתום בחתימת ידו של מנהל מינהלת האתרים. בעצם הרשמתו, המשתמש מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של מינהלת מתחם האתרים, של המרצים ושל המשתמשים ולהימנע מפרסום תוכן שמהווה פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו, לרבות הפרת זכויות יוצרים, זכות מוסרית, סימן מסחרי, פטנט וכיוצ”ב. כמו כן, אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסון במאגר מידע, ליצור יצירה נגזרת מן התכנים. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר. הגבלות אחריות ייתכן, ומעת לעת, יחולו שינויים במתחם האתרים. מינהלת מתחם האתרים אינה מתחייבת לעדכן את המידע, ויחד עם זאת רשאית לערוך בו שינויים, להוסיף, להוריד ו/או לשנות את התכנים ואת המבנה. כמו כן, שומרת לעצמה את הזכות להוריד קורסים ולהעלות קורסים לפי ראות עיניה. למינהלת מתחם האתרים שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים ו/או השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא התקבל אישור לביצוע תשלום באמצעי התשלום שסופקו על ידי המשתמש, או שהמשתמש אינו עומד בתנאי השימוש וכללי תקנון מתחם האתרים, או במקרה וחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה, או על-פי כל דין אחר המקובל. מנהלת מתחם האתרים רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מינהלת מתחם האתרים רשאית למכור ו/או להעביר את הפעילות או חלקה, לגורם שלישי בכל עת, וללא התראה מוקדמת.
 • צדדים שלישיים
הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבמתחם האתרים, התקבלו, בחלקם, מצד שלישי – מפעילים, בתי עסק ומסחר וכן מאתרים ומומחים אחרים ועל כן, אין הוא מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם. האתרים במתחם האתרים מכילים קישורים לאתרים אחרים ברשת, חלקם מופעלים ע”י צדדים שלישיים שאין למינהלת מתחם האתרים שליטה על זמינותם, עדכניותם ועל התכנים שהם מכילים ואין לפרש קישור או הפניה אליהם כאל המלצה, אישור או העדפה של מידע, תוכן ו/או שירותים המפורסמים בהם. האחריות המלאה והבלעדית לתוצאות השימוש בתכנים באתרים אלה חלה על המשתמש. מינהלת מתחם האתרים אינה נושאת באחריות כלשהי לתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו משמוש באתרים אלה, לרבות נזקים העשויים להיגרם מהורדת תוכנות, השימוש בהן והפעלתן.
 • מעורבות המשתמשים
מתחם האתרים מאפשר העברת ופרסום מסרים על ידי המשתמשים. תוכן המסרים הם באחריותם הבלעדית של שולחיהם ומינהלת מתחם האתרים לא תשא כל אחריות על שום נזק שייגרם בגינם. חל איסור מוחלט להעלות ו/או לשלוח במתחם האתרים או באמצעותם, חומרים, מידע או פרטים שאינם מוסריים או בלתי חוקיים, שאינם מעניינו הישיר של מתחם האתרים ולא עוסקים בנושא המרכזי שלו. מנהלת מתחם האתרים רשאית, אך לא חייבת, למנוע מסרים ולהסירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • רשת האינטרנט
מתחם האתרים נתמך בטכנולוגיה עדכנית המספקת זמינות שרות מהמתקדמים בעולם. תקלות במערכת, אם תהיינה, תטופלנה במהירות האפשרית. עם זאת, באספקת השרות מעורבים גורמים נוספים שאינם בשליטת מינהלת מתחם האתרים, כגון: מהירות החיבור וספק האינטרנט של המשתמש, הגדרות מקומיות בדפדפן או ברשת שהוא מחובר דרכה ועוד). מינהלת מתחם האתרים אינה נושאת באחריות לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 • תכנים
מינהלת מתחם האתרים אינה מתחייבת לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידי המשמש, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליו בלבד. מינהלת מתחם האתרים רשאית להפסיק פעילות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתרים במתחם. הודעות ומסמכים משפטיים מינהלת מיתחם האתרים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת. המשתמש/מנוי מתחייב לשפות את מינהלת מתחם האתרים ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרת תנאי השימוש, לפי הסכם זה. בגין הפרת תנאי השימוש, מינהלת מיתחם האתרים זכאית להעביר את פרטי המשתמש הידועים לה בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/מנוי/אחר תידון בבית המשפט המוסמך במחוז חדרה, לפי הדין הישראלי בלבד.

דילוג לתוכן